dinsdag 2 april 2013

Intermezzo – prijsvraag

In een tijd van taalverarming, waarin oude begrippen worden vergeten en nieuwe begrippen van een vreemde taal moeten worden geleend, lijkt het me goed om eens aandacht te schenken aan het fraaie verschijnsel nieuwvorming. Misschien moet ik er eens een volledige bijdrage aan wijden, maar deze week beperk ik me tot een aantal neologismen uit Schaduw van de werkelijkheid.
Ik doe dat vandaag in de vorm van een prijsvraag. Degenen die het boek kennen hebben een voorsprong, maar juist degenen die het nog niet in huis hebben wil ik uitdagen eens een poging te wagen een antwoord te bedenken op de volgende vragen. De beste inzenders ontvangen een gesigneerd exemplaar van het boek. Je hoef heus niet alle antwoorden gevonden te hebben, dus doe maar een gooi en geef je reactie door aan Kees (keesvanreenen@zichzelf.nl), dan zal die het verder regelen.

***

Vraag 1: Wat betekenen de volgende woorden?
a.  angstspreeuw
b.  droommaker
c.  esdoormpje
d.  fliflafje
e.  flitteren
f.  fotogravure
g.  gauwig
h.  incosinuatie en
i.  in-tangsituatie
j.  is-goed
k.  kwijbel
l.  mieghondje
m.  nozel
n.  plaagwesp
o.  raaskal
p.  schimnis
q.  schrijfmodus
r.  stewig
s.  strikbeeld
t.  waarschijnbaar
u.  wijkfarao
v.  wormenregen
w.  zwakkerenzorg

Vraag 2: Welk gezegde komt niet voor in Schaduw van de werkelijkheid?
a.  Als een Bosuil in de nacht
b.  Door je kistje zakken
c.  Een gat in de ozonlaag slapen
d.  Een koeienoog op een goud stokje
e.  Een zwart gat in de hand hebben
f.  Jezelf een vinger afbranden
g.  Met de grote heren aan tafel gaan
h.  Oorlog maakt blauwe bonen goed.

***

Bonusvraag 1: Bedenk zelf drie nieuwvormingen, die niet zouden misstaan in de lijst van vraag 1 en die verder zouden kunnen opfleuren.

Bonusvraag 2: Maak je top-3 van mooiste uitdrukkingen uit de volgende reeks:
a.  aantjes en uitjes
b.  bijster snugger
c.  Dat preekt vanzelfs
d.  een halfvergane redenering
e.  het eten bekokstoven
f.  iets hebben ophangen
g.  je tijd verdoezelen
h.  letters rangschikken
i.  morrelen aan de morelen
j.  Parthen spelen
k.  samenscholende vertrekvogels
l.  tamelijk goed snik
m.  ’t zont
n.  voorin ’t uitzicht
o.  voortgloeiende versinteling
p.  vrijwel ongetwijfeld

Succes!

1 opmerking:

  1. Mijn volgende bericht hoop ik volgende week maandag (15 april) te plaatsen.

    BeantwoordenVerwijderen