maandag 12 oktober 2015

Kunst en natuur vergeleken

Reuzenelandantilope en De Nachtwacht: Eigenschappen, kenmerken en ontstaansgeschiedenis

Er bestaat een diersoort die Reuzenelandantilope wordt genoemd. De officiële naam luidt Taurotragus derbianus. De Reuzenelandantilope is de grootste soort van de antilopen, een groep van evenhoevige zoogdieren.
Kenmerkend voor de antilopen, waartoe ook de Reuzenelandantilope behoort, zijn onder meer een voorkeur voor bepaald plantaardig voedsel en de gewoonte dit te herkauwen, en een slank lichaam met lange poten voorzien van gespleten hoeven. De meeste soorten leven op open vlakten in Afrika en hebben twee hoorns op hun kop.
De Reuzenelandantilope is binnen deze groep onder meer te herkennen aan zijn grootte: een kop-romplengte tot 320 cm, een schofthoogte tot 180 cm en een lichaamsgewicht tot ruim een ton; de gedraaide hoorns kunnen 123 cm lang worden. De kleur van de vacht is min of meer zandbruin; over de rug loopt een donkere streep met van daaruit een aantal verticale witte strepen over de flanken. Kop, hals en poten vertonen een patroon van donkerbruin tot witachtig. Het mannetje is verder te herkennen aan een zware halskwab. Dit alles maakt hem tot een indrukwekkende verschijning.
Op de Reuzenelandantilope is veel gejaagd om zijn vlees. De soort werd voor het eerst beschreven in de achttiende eeuw. Vermoedelijk is hij 1,6 miljoen jaar geleden ontstaan uit een gezamenlijke voorouder met de verwante Elandantilope. Door een algemeen evolutionair proces van mutaties en natuurlijke selectie ontstond deze soort weer uit voorouders die in de loop van miljoenen jaren voortkwamen uit vroege zoogdieren die op hun beurt terug te herleiden zijn tot eenvoudige levensvormen die op spontane wijze ontstonden uit in de omgeving beschikbare anorganische stoffen.

Er bestaat een schilderij dat De Nachtwacht wordt genoemd. De officiële naam luidt De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren. De Nachtwacht is een groot olieverfschilderij uit de categorie schuttersstukken.
Kenmerkend voor de schuttersstukken, waartoe ook De Nachtwacht behoort, is dat ze afkomstig zijn uit de Nederlanden en een groep mannen uitbeelden behorend tot het schuttersgilde van een bepaalde stad(swijk). Veelal betreft het olieverfschilderingen waarop de schutters hun gezicht naar de toeschouwer hebben gericht. Op sommige schuttersstukken worden de schutters afgebeeld met hun wapen in de hand.
De Nachtwacht is binnen deze groep onder meer te herkennen aan de actieve houding van de schutters. Daarnaast is de ‘lichtval’, de tekening van lichte en donkere kleuren, bijzonder.
Het is olieverfschilderij is gemaakt op doek en meet tegenwoordig 437 bij 363 cm. Dit alles maakt het tot een indrukwekkend kunstwerk.
De Nachtwacht mat oorspronkelijk 500 bij 387 cm, maar er werden bij plaatsing in het Amsterdamse stadhuis stukken van afgesneden. Later zijn er door onverlaten meerdere pogingen ondernomen het schilderstuk te vernielen. Het schilderij werd voor het eerst beschreven in de zeventiende eeuw. Vermoedelijk is het als olieverfschilderij ontstaan uit één van de vroegste schuttersstukken, dat op zijn beurt door een algemeen proces van uitbreiding van kleurenpalet en vergroting van detail is ontstaan uit vroegere olieverfschilderijen op hout, die op hun beurt in de loop van vele miljoenen jaren weer te herleiden zijn tot eenvoudige tekeningen die op spontane wijze ontstonden uit in de omgeving beschikbare materialen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten