maandag 23 januari 2017

Jood onder de naties (12): Kan er vrede komen? [b]

Een vredesvoorwaarde is een goede verstandhouding tussen Joden en Arabieren. Die lijkt steeds verder te verslechteren. In november werden er door hun eigen overheid vier Palestijnen opgepakt voor het aannemen van een uitnodiging van de burgemeester van Efrat voor een bezoek ter gelegenheid van het Loofhuttenfeest. Natanjahoe: “Volgens PA-woordvoerders worden ze gestraft en opgesloten voor de misdaad van het normaliseren van de omgang met Israël.”
Toch schitteren ook hier lichtpuntjes. Israëlische militairen helpen een Arabier met autopech. Arabische Israëli’s bellen hun Joodse buren om hun meeleven te tonen na een aanslag. Een restauranteigenaar geeft groepen bestaande uit Joden en Arabieren fikse korting. Gemeente Akko helpt Arabische burgers hun huis te renoveren ten behoeve van toerisme. Organisatie Givat Haviva brengt Joden en Arabieren met elkaar in gesprek.
En een ander aspect: Mario Levy brengt in kibboets Sde Eliyahu de scheppingsopdracht de aarde te “bebouwen en bewaren” in praktijk. Het zijn voorafschaduwingen van een duurzame vrede in de verre toekomst, waarvan de profeet Zacharja zegt:
Op die dag,
is de tijding van de Eeuwige, de Omschaarde,
zult ge ieder zijn naaste nodigen –
onder wijnstok en vijgenboom!

Kan er vrede komen in het Midden-Oosten? Het lijkt er niet op, de kluwen van vijandigheden schijnt onontwarbaar. Maar er zál vrede komen, wis en waarachtig. Daar is echter ingrijpen van hogerhand voor nodig; en als het zover is, dan is het voor velen misschien te laat.
Dat de Joden in Israël zullen blijven – zoals Netanjahoe zei – voorzag ook Zacharja, maar niet zonder een apocalyptisch Armageddon in de eindtijd. Daarna, zo voorzien eveneens Psalm 72 en andere bijbelgedeelten, komt er evenwel blijvende vrede onder een Masjiach-koning. Hetzij – zoals ikzelf vermoed op grond van tal van bijbelgedeelten – eerst duizend jaar lang in een vrederijk waarin Jesjoea’  regeert vanuit Jeroesjalajiem, er een bijna-paradijselijke toestand heerst maar waarin mensen nog de gelegenheid hebben tot geloof te komen dan wel mee te helpen met de voorbereidingen voor de eindstrijd waarin Jesjoea’ de vijanden van Jisraëel zal verslaan, de levenden en doden zal oordelen en dan het koninkrijk zal teruggeven aan God de Vader; hetzij zonder die tussenstap van duizend jaar, en tot in eeuwigheid volmaakte heerschappij van God in de hemel met aangrenzend de vernieuwde Aarde, waarin allen zullen delen die geloven in Jesjoea’. Voor de andere mensen is er een akelige werkelijkheid, de hel – waar het tegenovergestelde zal heersen van vrede. Nu kun je nog kiezen.

Te gast zal zijn een wolf bij een schaap,
een panter vlijt zich neer bij een bokje
(…)
Want zie, Ik herschep Jeroesjaleem tot jubel
en haar gemeente tot een verrukking
(…)
Men zal geen kwaad doen
en geen verderf stichten
op heel Mijn heilige berg
(…)
Weggevaagd wordt dan de oorlogsboog
en tot de volkeren spreekt Hij van vrede.

Sjaloom!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten