maandag 6 maart 2017

SGP, daar red je levens mee

Wie weet waar de afkorting "SGP" voor staat? Ik wel. Super goede partij.
Nja, beetje flauw misschien, zeker omdat ik het al eerder heb gezegd, maar 't is wel waar. Dan denk ik niet zozeer aan het landbouwbeleid – daar zou veel voor en tegen te zeggen zijn – en zeker niet het economisch beleid. Zelfs denk ik dan niet in de eerste plaats aan het feit dat de SGP het bijna als enige voor IsraĆ«l opneemt, of het feit dat de oudste partij van Nederland als enige opkomt voor eenverdieners, die door de overheid op ronduit schandalige wijze worden uitgebuit. Of het feit dat de Staatkundig Gereformeerde Partij het als enige opneemt voor vrouwen, want daar komt het wel op neer. Of voor de vrijheid van meningsuiting.

De belangrijkste reden waarom ik jou en u aanraad SGP te stemmen heeft te maken met de verkiezingsleus: Stem voor het leven. Zoals dat gaat bij hedendaagse slagzinnen is ook deze dubbelzinnig. Dubbel zinvol.
De SGP, daar red je levens mee. Voor de zekerheid heb ik op het internet even gezocht naar deze uitdrukking, en hij blijkt eerder ook al door anderen te zijn bedacht. Nou ja, dat zij zo. Kennelijk is het een goede spreuk. Want waar is zij zeker.

Een heikel punt bij deze verkiezingen is de discussie rond 'voltooid leven'. Ouderen die niet ondraaglijk lijden maar gewoon vinden dat ze lang genoeg hebben geleefd zouden volgens sommigen geholpen moeten worden bij levensbeƫindiging. Liefst met een pilletje dat bij de apotheek te krijgen is. ChristenUnie en SGP zijn hier terecht faliekant op tegen. Het gevolg van het gemakkelijk verkrijgbaar zijn van zelfmoordpillen zou namelijk kunnen zijn dat mensen die anders aarzelden nu ook de stap zetten een einde aan hun leven te maken. Bijvoorbeeld jongeren met liefdesverdriet. En in de tweede plaats kan het ervoor zorgen dat mensen die er bewust voor kiezen hun levenseinde niet in eigen hand te nemen op den duur niet meer de nodige verzorging kunnen krijgen omdat hun omgeving liever ziet dat ze worden opgeruimd. Lees bijvoorbeeld Winter in Gloster Huis van Vonne van der Meer. Een kille, liefdeloze maatschappij ligt op de loer.
Vanuit de levensbeschouwing van de seculiere partijen bekeken is dat geenszins verwonderlijk. De mens is immers ontstaan als product van miljoenen jaren strijd om het bestaan, waarbij de best aangepaste individuen overleefden en zo evolutie van primitief tot hoogontwikkeld mogelijk maakten. Verzorging van de zwakken werkt dat proces tegen.

Onbegrijpelijker is vanuit die levensbeschouwing echter het feit dat de allerjongsten onder ons vogelvrij verklaard zijn. "We leven in een samenleving waar alle mogelijk[e] seksuele perversiteiten aan de orde van de dag zijn en waar kinderen in de schoot van hun moeder vermoord worden. Laat u niet misleiden. Nederland is een barbaars land" schreef Willemien Gunnink in het blad Leef. CU en SGP strijden er nog steeds voor dit duistere gebruik in te dammen.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de aandacht die deze twee partijen regelmatig vragen voor vervolgde, met de dood bedreigde christenen en andere minderheden wereldwijd. Of voor het voorkomen van overspel en echtscheiding, die (kinder)levens onherstelbaar beschadigen.

Kortom: samen met de CU is de SGP de partij waarin het leven centraal staat, dwars tegen de troebele hoofdstroom in die ontspringt uit de evolutiemythe. Het leven en de dood worden u voorgesteld. Stem voor het leven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten