vrijdag 15 maart 2024

Genderdysforie nuttig voor de groep

In de discussie over genderdysforie heb ik een aspect gemist dat mijns inziens van groot belang is, maar niet wordt gezien doordat we de gemeenschapszin zijn kwijtgeraakt en doordat we vervreemd geraakt zijn van de natuur; zoals dat ook het geval is in zaken als het afscheren van baarden en het kortknippen van vrouwenhaar (daar wees de apostel Paulus 2000 jaar geleden al op in I Korinthe 11:14) en in onze tijd bijvoorbeeld genetische manipulatie. Het is dit: een persoon met transgendergevoelens is van waarde voor de gemeenschap doordat hij de gevoelens van het andere geslacht begrijpt; mits hij zich niet chirurgisch laat ‘manipuleren’. Dick Swaab toonde in de jaren 1970 aan dat de hersenen van mannen die zich vrouw voelen meer lijken op die van een vrouw dan van een man; hij slaat echter de plank mis als hij daaruit concludeert, en de grote massa heden ten dage met hem, dat die persoon daarom een vrouw ís. Uiterlijke lichaamskenmerken zijn alle eeuwen de enige harde maatstaf geweest, alleen de westerse wetenschap heeft de mens doen vervreemden van de natuur. Dat maakt tevens duidelijk dat er niet meer mensensoorten zijn dan twee: man en vrouw. Intussen is het geen ‘aan’ of ‘uit’ maar een glijdende schaal: van uitgesproken mannelijke mannen en vrouwelijke vrouwen via alle mogelijke gradaties (denk ook aan hoogsensitiviteit) naar een volledig verstoorde geslachtsbeleving. Al deze gradaties, en de laatsten het meest, zijn van waarde om misverstanden tussen mannen en vrouwen – en die zijn er legio, doordat de twee zo verschillend zijn – te voorkomen en op te lossen. Míts de man met vrouwengevoelens zijn man-zijn niet verloochent, hoe moeilijk dat ook is; en mits de gemeenschap hem daarin respecteert en steunt.

Een bijbellezer zal er wellicht op wijzen dat genderdysforie een gevolg is van de zondeval – terecht, net als pijn dat is, maar dat heeft wel een belangrijke biologische functie; en ook de meeste niet-bijbellezers zullen het erover eens zijn dat het een afwijking is – net als bijvoorbeeld autisme, maar ook dat heeft bepaalde voordelen voor personen die ermee kunnen omgaan en voor hun omgeving.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten