vrijdag 15 maart 2024

Hebben Palestijnen recht op eigen staat?

 

Hebben de Palestijnen recht op een eigen staat? Ja, mits:

  1. de geschiedenis van het bewuste land is begonnen in de middeleeuwen;
  2. wapenstilstandslijnen een juridische grondslag vormen voor definitieve grenzen;
  3. een volk dat 65 jaar bestaat recht heeft op een eigen staat;
  4. een eigen Palestijnse staat bijdraagt aan de vrede in het gebied.

 

1. In 637 werd de voormalige Romeinse provincie Palestina veroverd door Arabische moslims. Sindsdien (met korte onderbrekingen in de tijd van de Kruisvaarders) maakt het deel uit van de oemma, het islamitische ‘huis’. Daarvan mag nooit meer iets verloren gaan; vandaar dat de oprichting van de staat Israël voor mohammedanen onverteerbaar is. De werkelijke geschiedenis van het land gaat echter terug tot duizenden jaren voor Christus, toen het werd bewoond door Kanaänieten. Aangezien die van de aardbodem verdwenen zijn kunnen die er geen rechten meer op laten gelden; de oudste bewoners van het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee die nog steeds onder ons zijn, zijn Joden.

 

2. In 2022 sloten de strijdende partijen in Jemen een staakt-het-vuren. Betekent dat dat het door de Houthi’s veroverde land nu rechtens die partij toekomt? Vorig jaar sloten Armenië en Azerbaidzjan een wapenstilstand; dat heeft echter niet geleid tot een duurzame instandhouding van Nagorno-Karabach. In 1949 sloten India en Pakistan een wapenstilstand, maar beiden beschouwen Kajsmir als hun rechtmatige eigendom. In 1609 sloten Spanje en de Nederlanden een wapenstilstand, maar sindsdien is er nog heel wat aan de Nederlandse grenzen veranderd. Door de geschiedenis heen zijn er talloze wapenstilstanden geweest, waarna de oorlog weer ontbrandde en in het voordeel van één partij werd beslecht.

De enige wettelijke basis voor het betwiste gebied in Israël vormen de Balfour-verklaring (1917) en de daarop gebaseerde verdragen die het hele gebied aan de Joden toewijzen, en de Oslo-akkoorden (1990-92) die de bestuursverdeling van het ‘Palestijnse’ West-Jordaanland regelen.

 

3. Sinds 1969 is sprake van een Palestijns volk; daarvoor vormde het een deel van de Arabische natie, zij het met inmenging van allerlei andere nationaliteiten, tot Bosniërs toe. Nog eerder werd met “Palestijn” een Jood aangeduid die in het Britse Mandaatgebied Palestina woonde.

Is je antwoord op de vraag “ja”, dan moet dat des te meer gelden voor oudere volkeren. Heb je daarom met succes de rechten op een eigen staat verdedigd van Koerden, Basken, Catalanen, Lappen, Roma’s, Domari’s, Arameeërs, Basjkieren, Mari’s, Nentsen, Evenken, Tsjoektsjen, Toevanen, Tsjoelymen, Mantsjoes, Chin, Naga’s, Lisu’s, Lahu’s, Tibetanen, Mon, Miao/Hmong, Mien/Yao, Karen, Burusho’s, Munda’s, Maori’s, de Tigrinya’s, Hausa’s, Toearegs, Luo’s, Igbo’s, Yoruba’s, Gun, Hadza’s, Zoeloes, Xhosa’s, Bosjesmannen, Hottentotten, pygmeeën en de honderden of duizenden andere volkeren in Afrika, de Eskimo’s, de Arikara/Mandan/Hidatsa, Mohawks, Shawnees, Arapaho’s, Comanches, Utes, Hopi en tientallen andere indiaanse volkeren in de VS en Canada, de honderden indiaanse volkeren in Mexico en Midden- en Zuid-Amerika, de naar de bergen teruggedrongen oudste bewoners van Maleisië, Indonesië en Taiwan, de honderden Papoea-stammen en de Australische aborigines, wel, dan wordt het tijd om ook voor de Palestijnen een eigen staat te bepleiten.

 

4. Om de Palestijnen in de Gazastrook zelfbestuur te gunnen heeft Israël zich in 2005 teruggetrokken uit dat gebied. Sinds 7 oktober 2023 is eenieder duidelijk hoe dat heeft uitgepakt voor de vrede.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten