woensdag 10 oktober 2018

Self clothing


,,Hi Lynn, hoe ist? Wat zie je eɕ weeɕ cɕea uit fandaag.”
,,Hi, how aɕe you? Ja, dat hooɕ ik meeɕ. Ik denk dat het komt omdat ik nog self cloting doe.”
,,ɕeally? Heb jij dan nog geen cloting bot?”
,,Nee, daaɕ wil ik nog niet aan, dat find ik eigelijk iets vooɕ oudjes die sichself niet meeɕ aan kunnen kleden; dááɕ is een aankleedɕobot vooɕ uitgevonden, hè, oɕiginally?”
,,Jawel, maaɕ ik vind het supeɕ handig. Kan je ondeɕtussen je mail checken en je social media updaten.”
,,Tɕue, maaɕ ik vind het ook fɕij expensive vooɕ so’n little bit tijdwinst; toch een duisend euɕo.”
,,Maybe, maaɕ die ɕobots en slimme appaɕaten, die nemen je een hoop moeite en denkweɕk uit handen. Jij hebt toch wel een cooking bot?”
,,Tuulijk.”
,,Ik heb fɕienden die nog self cooking doen. Heel cute. Maaɕ het zijn ook wel weiɕdo’s, fooɕal hij. Die doet selfs nog ne-cycling, echt uit het jaaɕ nul.”
,,Oh, maaɕ ik weet nog wel dat ik m’n eeɕste e-bike kocht. Ik was een fan de laatste, dat wel.”
,,Okay, maaɕ jij ben al 36, toch? ɕeally old.”
,,Okay?”
,,Soɕɕy, het was maaɕ een joke.”
,,Okay. Die fɕienden fan jou, hebben die wel een dish bot?”
,,Nee, die moeten de dingen nog self in de afwasmachine zetten. Maaɕ ze waɕen pas een keeɕ bij mij en toen sagen ze toch wel dat die dish bot en de slimme appaɕaten waaɕ die mee sameweɕkt supeɕ handy sijn. Dus misschien dat ze ook wel een keeɕ stoppen met self-washing. Maaɕ ja, ze zijn al in de feeɕtig. En ze denken nog steeds een beetje dat je feel moet bewegen om niet fat te woɕden.”
,,Hadden ze dan nog nooit van ɕeplace food gehooɕd? No caloɕies.”
,,Tuulijk wel, maaɕ ze waɕen bang dat dat gevaaɕlijk vooɕ je gesontheid is, of so.”
,,Oh my goodness.”
,,Ja, dus misschien kan ik se nog een keeɕ oveɕtuigen. Ik hoef at home ten minste neɕgens meeɕ oveɕ na te denken, dus kan ik nice feel uɕen maken op de assuɕance office, you know.”
,,ɕight. En in bed? Heb je daaɕ ook een ɕobot nodig?”
,,Hihihi, nee, daaɕ doen we het nog sondeɕ.”
,,Self-sexing?”
,,Noem je dat so? Maybe.”