vrijdag 15 maart 2024

Genderdysforie nuttig voor de groep

In de discussie over genderdysforie heb ik een aspect gemist dat mijns inziens van groot belang is, maar niet wordt gezien doordat we de gemeenschapszin zijn kwijtgeraakt en doordat we vervreemd geraakt zijn van de natuur; zoals dat ook het geval is in zaken als het afscheren van baarden en het kortknippen van vrouwenhaar (daar wees de apostel Paulus 2000 jaar geleden al op in I Korinthe 11:14) en in onze tijd bijvoorbeeld genetische manipulatie. Het is dit: een persoon met transgendergevoelens is van waarde voor de gemeenschap doordat hij de gevoelens van het andere geslacht begrijpt; mits hij zich niet chirurgisch laat ‘manipuleren’. Dick Swaab toonde in de jaren 1970 aan dat de hersenen van mannen die zich vrouw voelen meer lijken op die van een vrouw dan van een man; hij slaat echter de plank mis als hij daaruit concludeert, en de grote massa heden ten dage met hem, dat die persoon daarom een vrouw ís. Uiterlijke lichaamskenmerken zijn alle eeuwen de enige harde maatstaf geweest, alleen de westerse wetenschap heeft de mens doen vervreemden van de natuur. Dat maakt tevens duidelijk dat er niet meer mensensoorten zijn dan twee: man en vrouw. Intussen is het geen ‘aan’ of ‘uit’ maar een glijdende schaal: van uitgesproken mannelijke mannen en vrouwelijke vrouwen via alle mogelijke gradaties (denk ook aan hoogsensitiviteit) naar een volledig verstoorde geslachtsbeleving. Al deze gradaties, en de laatsten het meest, zijn van waarde om misverstanden tussen mannen en vrouwen – en die zijn er legio, doordat de twee zo verschillend zijn – te voorkomen en op te lossen. Míts de man met vrouwengevoelens zijn man-zijn niet verloochent, hoe moeilijk dat ook is; en mits de gemeenschap hem daarin respecteert en steunt.

Een bijbellezer zal er wellicht op wijzen dat genderdysforie een gevolg is van de zondeval – terecht, net als pijn dat is, maar dat heeft wel een belangrijke biologische functie; en ook de meeste niet-bijbellezers zullen het erover eens zijn dat het een afwijking is – net als bijvoorbeeld autisme, maar ook dat heeft bepaalde voordelen voor personen die ermee kunnen omgaan en voor hun omgeving.

 

Hebben Palestijnen recht op eigen staat?

 

Hebben de Palestijnen recht op een eigen staat? Ja, mits:

  1. de geschiedenis van het bewuste land is begonnen in de middeleeuwen;
  2. wapenstilstandslijnen een juridische grondslag vormen voor definitieve grenzen;
  3. een volk dat 65 jaar bestaat recht heeft op een eigen staat;
  4. een eigen Palestijnse staat bijdraagt aan de vrede in het gebied.

 

1. In 637 werd de voormalige Romeinse provincie Palestina veroverd door Arabische moslims. Sindsdien (met korte onderbrekingen in de tijd van de Kruisvaarders) maakt het deel uit van de oemma, het islamitische ‘huis’. Daarvan mag nooit meer iets verloren gaan; vandaar dat de oprichting van de staat Israël voor mohammedanen onverteerbaar is. De werkelijke geschiedenis van het land gaat echter terug tot duizenden jaren voor Christus, toen het werd bewoond door Kanaänieten. Aangezien die van de aardbodem verdwenen zijn kunnen die er geen rechten meer op laten gelden; de oudste bewoners van het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee die nog steeds onder ons zijn, zijn Joden.

 

2. In 2022 sloten de strijdende partijen in Jemen een staakt-het-vuren. Betekent dat dat het door de Houthi’s veroverde land nu rechtens die partij toekomt? Vorig jaar sloten Armenië en Azerbaidzjan een wapenstilstand; dat heeft echter niet geleid tot een duurzame instandhouding van Nagorno-Karabach. In 1949 sloten India en Pakistan een wapenstilstand, maar beiden beschouwen Kajsmir als hun rechtmatige eigendom. In 1609 sloten Spanje en de Nederlanden een wapenstilstand, maar sindsdien is er nog heel wat aan de Nederlandse grenzen veranderd. Door de geschiedenis heen zijn er talloze wapenstilstanden geweest, waarna de oorlog weer ontbrandde en in het voordeel van één partij werd beslecht.

De enige wettelijke basis voor het betwiste gebied in Israël vormen de Balfour-verklaring (1917) en de daarop gebaseerde verdragen die het hele gebied aan de Joden toewijzen, en de Oslo-akkoorden (1990-92) die de bestuursverdeling van het ‘Palestijnse’ West-Jordaanland regelen.

 

3. Sinds 1969 is sprake van een Palestijns volk; daarvoor vormde het een deel van de Arabische natie, zij het met inmenging van allerlei andere nationaliteiten, tot Bosniërs toe. Nog eerder werd met “Palestijn” een Jood aangeduid die in het Britse Mandaatgebied Palestina woonde.

Is je antwoord op de vraag “ja”, dan moet dat des te meer gelden voor oudere volkeren. Heb je daarom met succes de rechten op een eigen staat verdedigd van Koerden, Basken, Catalanen, Lappen, Roma’s, Domari’s, Arameeërs, Basjkieren, Mari’s, Nentsen, Evenken, Tsjoektsjen, Toevanen, Tsjoelymen, Mantsjoes, Chin, Naga’s, Lisu’s, Lahu’s, Tibetanen, Mon, Miao/Hmong, Mien/Yao, Karen, Burusho’s, Munda’s, Maori’s, de Tigrinya’s, Hausa’s, Toearegs, Luo’s, Igbo’s, Yoruba’s, Gun, Hadza’s, Zoeloes, Xhosa’s, Bosjesmannen, Hottentotten, pygmeeën en de honderden of duizenden andere volkeren in Afrika, de Eskimo’s, de Arikara/Mandan/Hidatsa, Mohawks, Shawnees, Arapaho’s, Comanches, Utes, Hopi en tientallen andere indiaanse volkeren in de VS en Canada, de honderden indiaanse volkeren in Mexico en Midden- en Zuid-Amerika, de naar de bergen teruggedrongen oudste bewoners van Maleisië, Indonesië en Taiwan, de honderden Papoea-stammen en de Australische aborigines, wel, dan wordt het tijd om ook voor de Palestijnen een eigen staat te bepleiten.

 

4. Om de Palestijnen in de Gazastrook zelfbestuur te gunnen heeft Israël zich in 2005 teruggetrokken uit dat gebied. Sinds 7 oktober 2023 is eenieder duidelijk hoe dat heeft uitgepakt voor de vrede.