maandag 18 maart 2013

De ondergang van het Avondland (slot): Chinezen, Arabieren of Nieuwe Wereldorde?

De kogel is door de kerk en de SGP gaat overstag. De in de jaren zestig ingezette afbraak van de moraal is bijna voltooid. Nog slechts enkele waarden scheiden ons van onze ondergang.

En nu? Het slot van een reeks over een zo zwaarwichtig thema als dat van de laatste weken zou een grootse climax moeten zijn, een grande finale; maar dat wordt het niet. De toekomst is per definitie een onderwerp waarover we geen volledige kennis kunnen hebben en dus lijken definitieve conclusies hier niet op hun plaats. Ik zal mij daarom beperken tot het trekken van enkele lijnen, en laat het trekken van de conclusie(s) aan u over.

Vijfendertig jaar geleden was de angst bijna tastbaar aanwezig dat de Russen Europa zouden veroveren en zo een einde maken aan onze westerse beschaving. Tegenwoordig lijken de Chinezen meer kans te maken. Immers, China is bezig aan een angstwekkende economische opmars en breidt zijn invloed hoe langer hoe verder uit, tot in de verste uithoeken van de aardbol. Het lijkt een kwestie van tijd tot China zich niet langer tevreden zal stellen met economische groei en invloed.
Intussen klinken er echter ook steeds duidelijker signalen vanuit de Arabische wereld, waarschuwingen die wij niet in de wind moeten slaan. Volgens sommige waarnemers zal het Arabiƫ zijn dat onze ondergang zal inluiden en de islam die de laatste overblijfselen van onze joods-christelijke cultuur zal wegvagen.

Vrijmetselarij is een onderwerp dat ik in de twee jaren die Schaduw van de werkelijkheid omspant nauwelijks heb bestudeerd, en waarover Kees dus ook niets heeft geschreven, hoewel het uitstekend past binnen het kader van het boek. De vrijmetselarij is een wereldwijd genootschap dat al enige eeuwen oud is en vele leden telt. Om lid te worden moet je een inwijding ondergaan; vervolgens begin je in de onderste graad, waarna je kun opklimmen tot hogere graden.
Uit de hoogste graden van de vrijmetselarij, maar wellicht ook uit andere genootschappen, zou een groep genaamd Illuminati voortkomen. Er is een wereldwijd verspreide theorie (critici noemen het een complottheorie) die stelt dat de Illuminati een Nieuwe Wereldorde voorbereiden. Hun symbolen, veelal afkomstig uit de vrijmetselarij, zouden overal opduiken; een bekend voorbeeld is het "oog van Horus" op het Amerikaanse dollarbiljet en grootzegel. Vrijwel alle belangrijke Amerikaanse journalisten schijnen er banden mee te hebben, maar ook de directie van invloedrijke bedrijven als Google zouden Illuminati tellen of er zelfs uit bestaan; voorts zouden de Illuminati banden hebben met de Arabische wereld, onder andere met Al Qaida. Uiteindelijk zou met behulp van techniek een Nieuwe Wereldorde werkelijkheid worden, waarin een absoluut gezag volledige beheersing heeft over het doen en laten van haar onderdanen, de wereldburgers.
Uiteraard zijn 'objectieve' bronnen als Wikipedia ronduit sceptisch over deze theorie, maar hoeveel zicht hebben die op de werkelijkheid? De moeilijkheid is dat de beweringen moeilijk te bewijzen zijn. Intussen zijn de ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie zorgwekkend. Welke bijbellezer heeft de laatste jaren geen verband gelegd of horen leggen tussen het "teken van het beest" uit de Openbaring en microchips?

In zijn tweede bekende brief aan de gemeente van Thessalonica waarschuwt de apostel Sja'oel (Paulus) voor een antichrist, de tegenstander van God die de wereldheerschappij naar zich toe zal trekken en het geloof te vuur en te zwaard zal bestrijden. Dezelfde figuur komen we tegen in de eerste rondzendbrief van de apostel Jochanan en in diens Openbaring. Reden genoeg om verband te leggen met de door Spengler voorspelde dictatuur die een einde zal maken aan de Avondlandse beschaving en als we de Bijbel goed begrijpen tevens aan de voorlaatste periode van de wereldgeschiedenis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten